داریوش حسن‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: باتوجه به آمار و اطلاعات موجود و در صورت ادامه این روند در برخورد با موضوع آب در آینده شاهد ممنوعیت دشت‌های استان خواهیم بود. وی ادامه داد: تغییر وضع موجود نیاز به بازنگری در قانون توزیع عادلانه آب و همدلی و همراهی کلیه ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان […]

داریوش حسن‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: باتوجه به آمار و اطلاعات موجود و در صورت ادامه این روند در برخورد با موضوع آب در آینده شاهد ممنوعیت دشت‌های استان خواهیم بود.
وی ادامه داد: تغییر وضع موجود نیاز به بازنگری در قانون توزیع عادلانه آب و همدلی و همراهی کلیه ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان دارد.
حسن‌نژاد عنوان کرد: با توجه به کمبود شدید منابع آبی استان و اُفت شدید منابع آبی زیرزمینی راهبرد شرکت آب منطقه‌ای صرفه‌جویی در مصارف و جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه و غیرقانونی در بخش‌های آب‌های سطحی و زیرزمینی با آموزش و اطلاع‌رسانی به بهره‌برداران، کنترل و نظارت بر مجوزهای صادره، جلوگیری از اضافه برداشت‌ها و برداشت‌های غیرقانونی با اقامه دعوت از طریق مراجع قانونی با همکاری سایر دستگاه‌های بهره‌بردار از منابع آب‌، نصب کنتورهای هوشمند، تغذیه مصنوعی و استفاده از روش های نوین آبیاری است.

انتهای پیام