به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری مهر، عباس شرفی در سخنانی، اظهار داشت: محور خرم آباد- پلدختر در محدوده «تنگ تیر» تا «چم حیدر» به دلیل عملیات انفجار و ریزش برداری از روز دوشنبه ۱۳۹۹.۱۰.۲۲ به مدت ۱۰ روز کاری مسدود بوده و تردد در آن ممنوع است. وی، گفت: محورهای جایگزین این جاده، […]

به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری مهر، عباس شرفی در سخنانی، اظهار داشت: محور خرم آباد- پلدختر در محدوده «تنگ تیر» تا «چم حیدر» به دلیل عملیات انفجار و ریزش برداری از روز دوشنبه ۱۳۹۹.۱۰.۲۲ به مدت ۱۰ روز کاری مسدود بوده و تردد در آن ممنوع است.

وی، گفت: محورهای جایگزین این جاده، آزاد راه – «چولهول» -معمولان و آزاد راه – «دهلیج» – پلدختر است.