دکتر سعید سعادت در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به بحث تولید محصول گواهی شده در کشور اظهار کرد: محصول گواهی شده محصولی هست که در آن ما بقی سموم، آفت کش ها و عناصر سنگین و آلاینده از حد مجاز پایین تر هست و از نظر تغذیه ای به اندازه کافی در […]

دکتر سعید سعادت در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به بحث تولید محصول گواهی شده در کشور اظهار کرد: محصول گواهی شده محصولی هست که در آن ما بقی سموم، آفت کش ها و عناصر سنگین و آلاینده از حد مجاز پایین تر هست و از نظر تغذیه ای به اندازه کافی در بر دارنده عناصر غذایی برای تندرستی آدم و دام هست.

وی با بیان این که تولید فرآورده ها گواهی شده در کشور در زمینه تندرستی غذا و جامعه هست، دنبال کرد: برای این که چنین محصولاتی را در کشور تولید کنیم، باید دستورالعملی را برای تهیه این فرآورده ها دارا باشیم. در کمال خوشبختی این دستورالعمل با مشارکت سازمان جهاد کشاورزی و سازمان ملی نرمال ایران در کشور تهیه گردیده هست.

مدیرکل محیط زیست و تندرستی غذا وزارت جهاد کشاورزی تصریح نمود: مسئله دیگر در این راستا بحث خدمات رسانی هست که بتوان به کشاورزان کمک کرد تا بتوانند فرآورده ها گواهی شده را تولید کنند.

سعادت عنوان نمود: شرکت های بازرسی نیز به نمایندگی از سازمان ملی نرمال وظیفه بازرسی و گواهی فرآورده ها را دارند تا سر انجام به فرآورده ها تولید گردیده نشان نرمال تعلق بگیرد.

وی با اشاره به روند تولید این محصول اظهار کرد: تولید فرآورده ها گواهی شده توام با هزینه های بیشتری برای کشاورزان هست و در این زمینه کشاورزان توقع دارند تا فرآورده ها آنان در بازار با نرخ بالاتری به فروش برسد.

مدیرکل محیط زیست و تندرستی غذا وزارت جهاد کشاورزی افزود: باید در بحث روند تجاری سازی این فرآورده ها گام جدی برداشته گردد تا بدون مداخله دولت این فرآورده ها تولید گردند و در یک بستر تجاری سالم به فروش برسند.

انتهای پیام