رخداد ۲۴ درج کرد: جمعیت رهپویان، یکی از احزاب اقماری و البته با اهمیت ترین تشکیلات نزدیک به جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی اعضای جدید شورای رهبری خود را معرفی کرد و به نظر می‌رسد اصولگرایان، مشتاق‌تر از هر زمان دیگری برای انتخابات مجلس یازدهم برنامه‌ریزی می‌کنند. این جریان یکی از سه ضلع جریان اصولگرا هست که […]

رخداد ۲۴ درج کرد: جمعیت رهپویان، یکی از احزاب اقماری و البته با اهمیت ترین تشکیلات نزدیک به جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی اعضای جدید شورای رهبری خود را معرفی کرد و به نظر می‌رسد اصولگرایان، مشتاق‌تر از هر زمان دیگری برای انتخابات مجلس یازدهم برنامه‌ریزی می‌کنند.

این جریان یکی از سه ضلع جریان اصولگرا هست که در حال حاضر حوزه نفوذ شایسته ای بین جریان اصولگرا دارد.

عمده رسانه‌های با اهمیت جریان اصولگرا نیز توسط این جریان مدیریت و هدایت می‌شوند. «

حضور علی دارابی به صدا و سیما نیز، گستره این جریان را در تلویزیون و رادیو زیاد کرد. در حال حاضر زیادتر انتصابات سیاسی سازمان، با مدیریت مستقیم این جریان انجام می‌شود و نبض خبر ها جریان اصولگرا، تماما در دست این جریان هست تا جایی که به طور مثال در انتخابات ۹۶، زیادی از رای دهندگان اصولگرا این باور را داشتند که میرسلیم به سود رئیسی انصراف داده هست و کمتر رسانه‌ای از جریان حاضر می‌شد تکذبیه میرسلیم را منتشر کند!

در حال حاضر زیادتر انتصابات سیاسی سازمان، با مدیریت مستقیم این جریان انجام می‌شود و نبض خبر ها جریان اصولگرا، تماما در دست این جریان هست تا جایی که به طور مثال در انتخابات ۹۶، زیادی از رای دهندگان اصولگرا این باور را داشتند که میرسلیم به سود رئیسی انصراف داده هست و کمتر رسانه‌ای از جریان حاضر می‌شد تکذبیه میرسلیم را منتشر کند!محمود احمدی نژاد نیز از چهره‌های موثر این جریان بود که پس از انتخابات ۸۴، به اعضای این جریان کمتر بها داد و سر انجام از آنان جدا گردید. سردار قالیباف نیز این روز‌ها با طرح شعار نواصولگرایی گویا می خواهد ساز جدایی از این جریان سر دهد.

نقد کلیدی این جریان به روحانی، در مورد سیاست بیگانه و به ویژه برجام و البته قرارداد‌های مقابله با پولشویی بود.

ضلع دیگر این جریان، جریان بازار (به رهبری موتلفه اسلامی، انجمن اسلامی بازار و تشکیلات همسو با جبهه پیروان خط امام) هست که هفته گذشته برای تقویت حوزه نفوذ خود حزب تازه ای به اسم جامعه اسلامی مسئولان را برای فعالیت همسو با سایر تشکیلات این جریان معرفی کرد. این جریان از تندروی جریان‌های دیگر اصولگرا رضایت ندارد، از همین رو در انتخابات مجلس از مصطفی میرسلیم پشتیبانی کرد. رهبری فکری این جریان با روحانیون سنتی حوزه علمیه بود، اما به طور مستمر این نهاد به اقتصاد بازار نیز به چشم احترام نگریسته و در دولت روحانی نیز، رابطه خوبی بین این جریان و دولت برقرار بود.

تشکل‌های تخصصی این جریان نظیر جامعه اسلامی مهندسین و جامعه اسلامی مسئولان، عمدتا به علت رفتار میانه‌ای که داشته‌اند، در بیشتر دولت‌های پس از انقلاب (جز دولت اصلاحات) در مسئولیت‌های کلان جای گرفتند و هنوز هم در بدنه زیادی ارگان‌ها نظیر صدا و سیما، دانشگاه آزاد اسلامی، قوه قضائیه، و اتاق‌های بازرگانی، در پای نیرو‌های این جریان دیده می‌شود.

شهاب الدین صدر یکی از رهبران این جریان بود که چند پارسال در لیست این جریان برای انتخابات قرار نگرفت و اکنون خبر دست یافته هست که می خواهد برای انتخابات پیش رو، دوباره نامزد گردد و لیست جدایی منتشر کند. در حالتی که موتلفه مسیر خود را از تندرو‌ها جدا کند، شاید با جریان شهاب الدین صدر به توافق برسد، اما جدایی موتلفه از اصولگرایان نیز، بعید به نظر می‌رسد.

جریان پایداری (با محوریت روحانیون جوان حوزه علمیه و حواریون مصباح یزدی) دیگر جریانی هست که سال ۸۴ احمدی نژاد را به برتری رساند. احمدی نژاد بعضی باور‌ها و شعار‌های این جریان (عدالتخواهی، انتظار) را به سود خود مصادره کرد و گفتمان بهار را پدید آورد. افول احمدی نژاد موجب گردید این جریان نیز تا حد زیادی با افول رو به رو گردد.

مثلث اصولگرایان برای انتخابات مجلس یازدهم