به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور بر ضرورت تهیه لوایح ناظر به تغییر شکل حکمرانی به ویژه با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه اخیر دولت الکترونیک و نقش مؤثر آن در تحقق جهش تولید و در عین حال اثرات شیوع کرونا […]

به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور بر ضرورت تهیه لوایح ناظر به تغییر شکل حکمرانی به ویژه با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه اخیر دولت الکترونیک و نقش مؤثر آن در تحقق جهش تولید و در عین حال اثرات شیوع کرونا و تغییرات احتمالی عملکرد این ویروس و ضرورت تطبیق روابط اقتصادی و اجتماعی با آن، تاکید کرد.

‎حجت الاسلام حسن روحانی عصر چهارشنبه در گفتگو با لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، ضمن بحث و گفتگو درباره ابعاد مختلف این موضوع، تهیه لوایح بنیادین و نیز مقررات جدید برای بهبود محیط کسب و کار با تاکید بر کسب و کارهای مجازی را که می‌تواند موتور حرکت اقتصاد و جهش تولید باشد، دارای اهمیت و اولویت دانست.

‎رئیس جمهور همچنین بر ضرورت پیگیری لوایح مهم دولت به ویژه لوایح مدیریت تعارض منافع و شفافیت، مسؤولیت مؤسسات عمومی، نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی و نیز لوایح ناظر به حقوق مردم با همکاری معاونت پارلمانی تاکید کرد.

‎معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در این گفت و گو تاکید کرد: این معاونت تمام اهتمام خود را بر پیگیری لوایح مورد نظر رئیس جمهور و دولت و نیز تهیه لوایح جدید برای تسهیل اداره کشور با توجه به تغییر شکل حکمرانی متأثر از وضعیت شیوع کرونا و گسترش کسب و کارها و فعالیت‌های مجازی، به کار می‌گیرد.

دکتر جنیدی همچنین شماری از لوایح مهم اقتصادی را که بر رتبه ایران در بهبود محیط کسب و کار مؤثر است، در اولویت اقدامات این معاونت عنوان کرد.

‎در این گفت و گو، ملاحظات مربوط به برخی دعاوی بین المللی مورد بررسی قرار گرفت.