عبدالرضا دانایی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص برنامه مالچ‌پاشی در خوزستان اظهار کرد: در حال رایزنی و هماهنگی با سازمان محیط زیست هستیم تا ظرف مدت ساعت ۲۴ یا ۴۸ ساعت آینده کار مالچ‌پاشی را در اراضی خارج از مناطق حفاظت‌شده محیط زیست انجام دهیم. وی با بیان اینکه در سال جاری حتی یک […]

عبدالرضا دانایی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص برنامه مالچ‌پاشی در خوزستان اظهار کرد: در حال رایزنی و هماهنگی با سازمان محیط زیست هستیم تا ظرف مدت ساعت ۲۴ یا ۴۸ ساعت آینده کار مالچ‌پاشی را در اراضی خارج از مناطق حفاظت‌شده محیط زیست انجام دهیم.

وی با بیان اینکه در سال جاری حتی یک متر مالچ‌پاشی در خوزستان انجام نشده است، افزود: هماهنگی‌های لازم برای حمل مالچ به مناطق موردنظر با سازمان محیط زیست انجام شده و مالچ در حال حمل به مناطق است اما با توجه به صحبت‌های مطرح‌شده در زمینه مسایل زیست محیطی، در سال جاری تاکنون کار مالچ‌پاشی انجام نشده است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان تصریح کرد: بر اساس موافقت‌نامه‌های ملی و استانی قرار است کار مالچ‌پاشی در شهرستان‌های شوش، دشت آزادگان و اهواز آغاز شود. این کار در اراضی و مناطقی که خارج از مناطق حفاظت‌شده محیط زیست هستند اجرایی خواهد شد.

دانایی با اشاره به اینکه مالچ‌پاشی در سطح ۸ هزار هکتار اجرایی خواهد شد، گفت: کار مالچ‌پاشی در دو سطح ۵ و ۳ هزار هکتاری در اراضی تاییدشده از سوی محیط زیست اجرایی خواهد شد. اگر شرایط اقلیمی و زمان اجازه دهد، همه تعهد ۸ هزار هکتار مالچ‌پاشی را انجام خواهیم داد و در غیر اینصورت به هر میزان که امکان آن باشد، مالچ‌پاشی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: معمولا عملیات مالچ‌پاشی باید از آذرماه آغاز و در اردیبهشت ماه سال بعد به اتمام برسد اما با توجه به شرایطی که در بحث مجوزهای زیست محیطی به وجود آمد این کار در خوزستان با تاخیر انجام خواهد شد.

معاون فنی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان با اشاره به اینکه کار مالچ‌پاشی یک طرح ملی است و در سطح ملی پیگیری می‌شود، خاطرنشان کرد: این کار قرار است در خارج از مناطق حفاظت‌شده محیط زیست اجرایی شود. در این زمینه با هماهنگی‌های انجام‌شده، مالچ موردنیاز برای مالچ‌پاشی تامین شده است و مساله‌ای در این خصوص وجود ندارد.

دانایی گفت: با توجه به اینکه برای مالچ‌پاشی هماهنگی ۱۰۰ درصدی با محیط زیست انجام شده است، جای نگرانی در خصوص مسایل زیست محیطی وجود ندارد.

انتهای پیام