مجید فراهانی در اظهار کرد وگو با ایسنا، درباره آخرین وضع لایحه مالیات بر اعتبار افزوده که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال مطالعه و ارزیابی هست، اظهار کرد: در گذشته شهرداری ها عارضه ها مختلفی را از مردم دریافت می کردند و با آنان امورات جاری شهر را انجام می دادند اما پس از […]

مجید فراهانی در اظهار کرد وگو با ایسنا، درباره آخرین وضع لایحه مالیات بر اعتبار افزوده که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال مطالعه و ارزیابی هست، اظهار کرد: در گذشته شهرداری ها عارضه ها مختلفی را از مردم دریافت می کردند و با آنان امورات جاری شهر را انجام می دادند اما پس از مدتی تمامی عارضه ها ها تجمیع و تحت عنوان مالیات بر اعتبار افزوده تشریح گردید.

فراهانی با بیان اینکه بر طبق لایحه ای که دولت به مجلس ارسال کرده تا مالیات بر اعتبار افزوده ساماندهی شود، در عمل قسمت مالیات بر اعتبار افزوده شهرداری ها بشدت کاهش یافته هست و این توان دارد شهرداری ها را در اداره اموراتشان با مشکلات جدی رو به رو کند، اظهار کرد: چراکه در حال حاضر قسمت شهرداری از مالیات بر اعتبار افزوده ۳۰۰۰ میلیارد تومان هست که مبلغ خوبی برای اداره شهر هست.

وی با بیان اینکه رسیدگی به این لایحه در دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد اظهار کرد: با حضور آقای الویری ریاست شورای عالی استان ها و جمعی از نمایندگان شورای شهر تهران با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نشستی را درخصوص این لایحه و تاثیرات پنهان اش بر اداره شهر برگزار کردیم و به این نتیجه آمدیم از آنجایی که لایحه مدیریت یکپارچه شهری به عنوان «لایحه مادر» در دولت در حال ارزیابی هست و هنوز به صحن مجلس نیامده هست، این لایحه مالیات بر اعتبار افزوده مسکوت بماند تا بتوانیم درباره ابعاد متفاوت لایحه مالیات بر اعتبار افزوده تصمیم های تازه ای دریافت کنیم.

انتهای پیام