مجید فراهانی در اظهار کرد وگو با ایسنا، درباره لایحه بودجه ۹۸ کشور که دیروز از سوی ریاست جمهور تقدیم مجلس گردید، اظهار کرد: لایحه بودجه ۹۸ توسط ریاست محترم جمهور تقدیم مجلس گردید؛ اما مرور کوتاهی به این لایحه نشان می دهد، علیرغم پشتیبانی های لفظی دولت از مدیریت شهری، در عمل شاهد ایجاد […]

مجید فراهانی در اظهار کرد وگو با ایسنا، درباره لایحه بودجه ۹۸ کشور که دیروز از سوی ریاست جمهور تقدیم مجلس گردید، اظهار کرد: لایحه بودجه ۹۸ توسط ریاست محترم جمهور تقدیم مجلس گردید؛ اما مرور کوتاهی به این لایحه نشان می دهد، علیرغم پشتیبانی های لفظی دولت از مدیریت شهری، در عمل شاهد ایجاد حصر حقوق شهرداری ها در بن بست بروکراسی دولتی هستیم.

وی با اشاره به مفاد و بندهای لایحه بودجه ۹۸ اظهار کرد: مشخصا  در بند ح جزء “ه” وی با اشاره به مفاد و بندهای لایحه بودجه ۹۸ اظهار کرد: مشخصا  در بند ح جزء “ه” تبصره ۶ بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ما می بینیم که دولت توزیع عارضه ها اعتبار افزوده مبحث جزء (١) بند (ب) ماده (۶)، قانون برنامه ششم توسعه بین شهرها، روستاها و منطقه های عشایری را به شورای برنامه ریزی و توسعه استان واگذار کرده هست تا این شوراها طبق سیاست های مصوب، شورای ذکر شده را میان  فرمانداری ها، شهرداری ها، دهیاری ها و ادارات امور عشایر توزیع کنند. این در حالی هست که سال های گذشته به طور مستمر و همیشه قسمت شهرداری ها از این عارضه ها تجمیعی که جزء حقوق قانونی ابدی شهرداری ها بوده مستقیما به خزانه شهرداری ها واریز می شده هست.

فراهانی اضافه کرد: به طور مثال سال گذشته  در بند ط جزء “ه”

وی با بیان اینکه به بیان روشن تر موکول کردن توزیع عارضه ها اعتبار افزوده که نوعی مالیات مشترک میان دولت و شهرداری هاست، به تشخیص و تصمیم شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها هست، اظهار کرد: این سیکل معیوب و بروکراسی بی انتهاست که توالی فاسده بیشماری دارد.

فراهانی در توضیح زیادتر اضافه کرد:  این کار حرکت به سمت دولتی کردن شهرداری هاست، علاوه بر این وضعیت عارضه ها اختیار قانونی شوراها بوده هست و مالیات بر اعتبار افزوده نتیجه حذف قسمتی از عارضه ها محلی هست که شوراها مجاز به وضعیت آن بودند و دولت در قانون مالیات بر اعتبار افزوده آنان را حذف و بنابراین با تعیین این مالیات مشترک میان دولت و شهرداری ها،قانونگذار برای شهرداری ها از این مالیات قسمت قائل گردید و حالا توزیع و تخصیص آن را موکول کردند به قسمتی از دولت که منطقی نیست.

وی ادامه  داد: در بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، مجلس شورای اسلامی  قسمت توزیع مالیات بر اعتبار افزوده شهرداری ها را در تهران عوض کرد که این اقدام بسیار خوبی در مسیر درآمدهای پایدار شهرداری در تهران و کاهش اتکای شهرداری تهران به شهر فروشی بود که شایسته بود دولت در این مسیر حرکت می کرد نه آنکه با این تحولات شهرداری را دچار چالش کند.

ریاست کمیته بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه  لایحه بودجه ۹۸ دولت،  تیر خلاص به ستون فقرات شهرداری ها هست اظهار کرد: شهرداری های سراسر کشور در سال ۱۳۹۸ با چالش کسری بودجه رو به رو هستند، این کسری بودجه در تهران دست کم ۵۰۰۰ میلیارد تومان تخمین می گردد و در صورت تصویب این بند ایده ای دولت در تبصره های بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران و کلانشهرها دچار چالش جدی خواهند گردید و شهرداری های شهرهای کوچک در عمل به مرز ورشکستگی خواهند رسید.

انتهای پیام