محمدحسین مقیسه در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به میزان سرمایه صندوق تضمین سرمایه گذاری صنعت های کوچک و استانداردهایی که در مورد میزان سرمایه صندوق های تضمین برای پوشش خطر واحدهای صنعتی وجود دارد، اظهار کرد: اصولا صندوق های تضمین سرمایه گذاری وقتی که قصد دارند در فضای اکتساب وکار اقدام به […]

محمدحسین مقیسه در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به میزان سرمایه صندوق تضمین سرمایه گذاری صنعت های کوچک و استانداردهایی که در مورد میزان سرمایه صندوق های تضمین برای پوشش خطر واحدهای صنعتی وجود دارد، اظهار کرد: اصولا صندوق های تضمین سرمایه گذاری وقتی که قصد دارند در فضای اکتساب وکار اقدام به فعالیت و قبول خطر کنند، طبق استانداردها در شرایط عادی اقتصادی بین پنج تا شش برابر میزان سرمایه خود، تضمین نامه سرمایه گذاری صادر می کنند و در وقتی که شرایط اقتصادی یک کشور از توسعه یافتگی بهره مند باشد، این میزان به هشت تا ۹ برابر افزایش می یابد و اگر شرایط و فضای اکتساب وکار در یک کشور نامساعد باشد، میزان تضمین سرمایه گذاری به سه تا چهار برابر سرمایه صندوق کاهش می یابد.

وی دنبال کرد: اگر عدم بازپرداخت تسهیلات در سررسید از سوی واحدهای صنعتی رخ دهد، طبعا نظام بانکی وجه تضمین نامه را از صندوق تضمین سرمایه گذاری طلب می کند در نتیجه باید نسبت کفایت سرمایه توسط صندوق تضمین لحاظ گردد تا بتوان میزان مراجع و خسارات را اداره نمود.

مدیرعامل صندوق تضمین سرمایه گذاری صنعت های کوچک با اشاره به وضع کشورهای توسعه یافته و عقب مانده از لحاظ اقتصادی در بخش صادر کردن تضمین نامه سرمایه گذاری، گفته بود: در فضایی که کشورها با توسعه یافتگی اقتصادی رو به رو هستند، احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات کاهش می یابد و خطر ها پایین هست و صندوق های تضمین با خطر های پایین تری تضمین نامه صادر می کنند و طبعا باید تقریبا کفایت سرمایه را به میزان بالاتری لحاظ کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر میتوان برای ۶۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی و ۸۰ هزار واحد کوچک صنعتی تضمین نامه سرمایه گذاری صادر نمود و این در حالی هست که صندوق تضمین سرمایه گذاری صنعت های کوچک توان دارد ۶۶۰ میلیارد تومان را به این امر اختصاص دهد که در حال حاضر نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان تضمین نامه در سال جاری برای ۴۰۰ واحد صنعتی صادر گردیده هست.

مدیرعامل صندوق تضمین سرمایه گذاری صنعت های کوچک با تبیین این که اگر تمام ۶۸۰ هزار واحد صنفی تولیدی و کوچک صنعتی بخواهند از خدمات صندوق تضمین سرمایه گذاری صنعت های کوچک بهره ببرند رقمی حدود یک میلیون تومان به هر واحد اختصاص می یابد، تاکید کرد: متاسفانه این رقم بسیار ناچیز هست و اگر صندوق تضمین سرمایه گذاری صنعت های کوچک بخواهد به نحو مناسبی فعالیت کند، کارکرد مناسب با این اعداد امکان پذیر نخواهد بود. هرچند که سال کنونی نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان تضمین نامه سرمایه گذاری برای ۴۰۰ واحد صنعتی صادر گردیده هست، اما در حال حاضر سقف صادر کردن تضمین نامه پر شده و در عمل اگر بخواهیم برای واحدهای متقاضی، تضمین نامه سرمایه گذاری صادر کنیم، باید در مورد بعضی واحدها زمان تسویه سررسید گردد.

مقیسه به سرمایه صندوق های تضمین سرمایه گذاری صنعت های کوچک و نیز میزان تضمین نامه های صادر گردیده در کره جنوبی اشاره و افزود: قدیمی ترین صندوق تضمین سرمایه گذاری صنعت های کوچک در کره جنوبی که تنها ۵۰ درصد بازار این کشور را در اختیار دارد، دارای پنج میلیارد دلار سرمایه هست. علاوه براین دو صندوق دیگر نیز در کره جنوبی فعالیت می کنند که سرمایه آنان رقمی معادل پنج میلیارد دلار می گردد؛ در نتیجه مجموعه سه صندوق تضمین سرمایه گذاری صنعت های کوچک در کره جنوبی سرمایه ای معادل ۱۰ میلیارد دلار دارند و حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تضمین نامه صادر می کنند، در حالی که این سرمایه در ایران معادل ۱۱۰ میلیارد تومان هست.

انتهای پیام