برترین ها: قاضی پور، نماینده ارومیه در اعتراض به سیاست های اقتصادی دولت اظهار کرد: با این وضع نیازی به آمریکا و داعش نداریم!       در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی عکس زیر کلیک کنید  

برترین ها: قاضی پور، نماینده ارومیه در اعتراض به سیاست های اقتصادی دولت اظهار کرد: با این وضع نیازی به آمریکا و داعش نداریم!

 

 

 

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی عکس زیر کلیک کنید

 

قاضی پور: با این وضع نیازی به داعش نداریم!