«محمدعلی پورمختار»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درباره انتقادات و ایرادات وارده به اصلاحیه تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری به خبرنگار سیاسی برنا گفت: بسیاری از کشورها با متهمین امنیتی بدین گونه رفتار می کنند که طی یک مدتی نمی تواند با وکیل خود ملاقات کند و به نوعی اجازه دخالت وکیل را […]

«محمدعلی پورمختار»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درباره انتقادات و ایرادات وارده به اصلاحیه تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری به خبرنگار سیاسی برنا گفت: بسیاری از کشورها با متهمین امنیتی بدین گونه رفتار می کنند که طی یک مدتی نمی تواند با وکیل خود ملاقات کند و به نوعی اجازه دخالت وکیل را در پرونده نمی دهند. اگر در این ۲۰ روز امکان تحقیق و امکان تکمیل پرونده نباشد به نحوی که با حضور و دخالت وکیل، مشکلی ایجاد شود به تشخیص مقام قضائی گذاشته است که البته مقام قضائی باید مستند و مستدل تشخیص دهد و بدون استدلال نمی تواند این مدت ۲۰ را تمدید کند چرا که متهمی که حق انتخاب وکیل از وی سلب شده باشد می تواند بعدا علیه قاضی تصمیم گیرنده اعلام شکایت کند. بر همین مبنا تصمیم قاضی باید مستدل باشد و بتواند پاسخگو باشد. لذا  این امری است که در بیشتر کشورها وجود دارد اما در عین حال فضایی را برای دخالت همه وکلا در رابطه با تمام پرونده ها باز می کند. رئیس قبلی قوه قضائیه بارها اعلام کردند که موافق این قضیه نیستند.

وی در پاسخ به این سوال که ممکن است که با تشخیص مقام قضائی این مدت ۲۰ روزه تمدید شود اما مدت زمان خاصی برای این تمدید کردن ها تعیین نشده است، تصریح کرد: این مدت ۲۰ روز است که ممکن است به دفعاتی تمدید شود. اگر بخواهند مدت زمان ۲۰ روزه را تمدید کنند همان ۲۰ روز است نه یک سال.

پورمختار در پاسخ به این سوال که در این اصلاحیه، چه مدت زمانی تمدید شده زیرا چیزی نوشته نشده است؟ افزود: نیازی به نوشتن ندارد چرا که این مدت تعیین شده است.

عضو کمیسیون قضائی مجلس در مورد انتقادات وکلا و حقوقدانان به این اصلاحیه نیز عنوان کرد: این بحث درباره متهمین امنیتی است. متهمین امنیتی علیه امنیت کشور اقدام کرده است و با آنها تعارف نداریم.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در پاسخ به این سوال که متهمی که هنوز جرمش ثابت نشده آیا می توان او را مجرم دانست، زیرا او هنوز متهم است ولی مجرم نیست، گفت: متهمین امنیتی هم در کشور ما و هم در سایر کشورهای جهان، با نگاه خاص تری مورد بررسی قرار می گیرند. برای مثال آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر، آن قانون کذایی را تصویب کرد که بدون توجه به اتهام، در هر مرحله و هر شکل، اگر افراد را مشکوک تشخیص دهد دستگیر کند و بدون تعیین زمان آنها را نگه دارد. هم در آمریکا و هم در سایر کشورها، از روز اول، اجازه داشتن وکیل به متهمین امنیتی را نمی دهند.