قاب عکس حاج قاسم سلیمانی در مراسم فاطمیه در کنار رهبر انقلاب