دکتر رضا میر دریکوند در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مراکز علمی پژوهشی استان باید از ایده‌های فناورانه حمایت‌های لازم را داشته باشند و ایده‌هایی که به رونق تولید کمک ‌می‌کنند مورد توجه ویژه قرار گیرند. گرچه اقداماتی در این زمینه انجام شده است ولی این اقدامات کافی نیست. ‌ وی ادامه داد: مراکز علمی […]

دکتر رضا میر دریکوند در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مراکز علمی پژوهشی استان باید از ایده‌های فناورانه حمایت‌های لازم را داشته باشند و ایده‌هایی که به رونق تولید کمک ‌می‌کنند مورد توجه ویژه قرار گیرند. گرچه اقداماتی در این زمینه انجام شده است ولی این اقدامات کافی نیست. ‌

وی ادامه داد: مراکز علمی و پژوهشی استان باید بستری را فراهم کنند تا دانش تولید شده و همچنین ایده‌های ارائه شده توسط محققان ‌به دانش فنی تبدیل شوند. البته مراکز علمی به‌تنهایی نمی‌توانند ایده‌ها را به محصول تبدیل کنند و در کنار دانش فنی و ایده ‌مطلوب باید سرمایه کافی و سرمایه‌گذار نیز وجود داشته باشد. ‌

میردریکوند اضافه کرد: یکی از پتانسیل‌های استان که اغلب به آن اشاره می‌شود بخش‌های کشاورزی، دام‌پروری و منابع طبیعی است. بخش‌های علمی ‌و پژوهشی استان باید از این مزیت استفاده کرده و در جهت رونق تولید این بخش تلاش کنند ولی برای این مهم همت ‌مسئولان اجرایی دست اندرکار نیز لازم است.

 معاون پژوهشی دانشگاه آزاد خرم‌آباد خاطرنشان کرد: پژوهش‌های مسئله محور در این زمینه می‌تواند به بهبود فرآیند در بخش‌های ‌مختلف کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست کمک کرده و انجام کارهای مبتنی بر علم و دانش در این بخش‌ها می‌تواند ‌هزاران شغل در استان ایجاد کند.

وی تصریح کرد: متأسفانه در اغلب بخش‌های فوق سالیان متمادی است که شاهد حرکت‌های اساسی مبتنی بر ‌علم و دانش روز نبوده‌ایم. ‌

میردریکوند گفت: مراکز علمی پژوهشی استان، بخش‌های تولیدی و مسئولین اجرایی استان به عنوان سه مؤلفه باید هماهنگی‌های بیش از پیش داشته تا بتوان از پتانسیل‌های همه اجزا در جهت رونق تولید بهره برد و در سایه فعالیت بدون وقفه این بخش‌ها با انجام پژوهش‌های کاربردی و مسئله محور علاوه بر تولید مبتنی بر علم روز بخش‌های تحقیق و توسعه در تمام مراکز ‌تولیدی استان راه‌اندازی شده و با بهبود و تولید محصولات و نوآوری در تولید آنها به رشد هر چه بیشتر استان کمک کرد. ‌

این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد لرستان گفت: همچنین فرهنگ تولید را به عنوان عامل مهم اقتصادی در مراکز تولیدی و اقتصادی استان نهادینه کرد.

انتهای پیام