فاطمه نگهداری از ممسنی به جشنواره جهانی آیمت راه یافت به گزارش خبرنما، ماهرخ رحیمی مربی آموزشگاه عطرک- خانم جمشیدی در گفت و گویی گفت: نتایج بخش علمی جشنواره کشوری شادی و نشاط آیمت اعلام شد. وی افزود: در این جشنواره که از بین منتخبین کودکان ۳ تا ۷ ساله کشور در شیراز برگزار شده […]

فاطمه نگهداری از ممسنی به جشنواره جهانی آیمت راه یافت
به گزارش خبرنما، ماهرخ رحیمی مربی آموزشگاه عطرک- خانم جمشیدی در گفت و گویی گفت: نتایج بخش علمی جشنواره کشوری شادی و نشاط آیمت اعلام شد.


وی افزود: در این جشنواره که از بین منتخبین کودکان ۳ تا ۷ ساله کشور در شیراز برگزار شده بود، فاطمه نگهداری از آموزشگاه عطرک- خانم جمشیدی توانست با کسب رتبه عالی به مرحله جهانی راه یابد.
ایشان گفت: مرحله جهانی این جشنواره در کیش با حضور منتخبین سایر کشورها برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است که آدرین رستمی از ممسنی نیز به مرحله جهانی راه یافته است.