به گزارش خبرنما به نقل از گروه اجتماعی برنا؛ این حادثه همچنین که اواخر شب گذشته روی داد یک مصدوم داشت که با تلاش نیروی های پایگاه امداد و نجات رازمیان از دره بالا کشیده شد و به سرعت به قزوین انتقال یافت. ​    

به گزارش خبرنما به نقل از گروه اجتماعی برنا؛ این حادثه همچنین که اواخر شب گذشته روی داد یک مصدوم داشت که با تلاش نیروی های پایگاه امداد و نجات رازمیان از دره بالا کشیده شد و به سرعت به قزوین انتقال یافت.

الموت