دکتر سید احمد معتمدی در اظهار کرد و گو با خبرنگار ایسنا، ضمن بیان این مطلب در مورد سبب حذف غذای روز پنج شنبه دانشجوهای خوابگاهی دانشگاه امیرکبیر، اظهار کرد: تعداد دانشجوهای تقاضاکننده غذا در روزهای پنج شنبه محدود هست و به سبب راه اندازی آشپزخانه کلیدی دانشگاه برای مدت محدود غذای این دانشجوهای حذف گردید […]

دکتر سید احمد معتمدی در اظهار کرد و گو با خبرنگار ایسنا، ضمن بیان این مطلب در مورد سبب حذف غذای روز پنج شنبه دانشجوهای خوابگاهی دانشگاه امیرکبیر، اظهار کرد: تعداد دانشجوهای تقاضاکننده غذا در روزهای پنج شنبه محدود هست و به سبب راه اندازی آشپزخانه کلیدی دانشگاه برای مدت محدود غذای این دانشجوهای حذف گردید که البته با راه اندازی این آشپزخانه دانشجوهای توان دارند در روز پنج شنبه نیز غذای با قیمت دولتی بگیرند.

وی در ادامه تصریح نمود: کوشش دانشگاه امیرکبیر این هست که آشپزخانه کلیدی دانشگاه در مهر ماه جاری راه اندازی گردد که متاسفانه این امر پژوهشگر نشد، اما از ماه جاری دوباره دانشجوهای با راه اندازی این آشپزخانه در روز پنج شنبه نیز غذا دریافت خواهند کرد.

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، هفته گذشته یش از ۷۰۰ نفر از دانشجوهای دانشگاه امیرکبیر با تجمع در برابر ساختمان مرکزی این دانشگاه نسبت به کیفیت نامناسب غذای سلف و علاوه بر این حذف غذای روز پنجشنبه دانشجوهای خوابگاهی اعتراض کرده و خواستار توجه مسئولین دانشگاه به مسائل صنفی دانشجوهای گردیدند.

انتهای پیام