پس از انعقاد تفاهم نامه فی مابین اداره کل بهزیستی استان و خانواده محترم عباسی و برگزاری آیین کلنگ زنی در بهمن ماه سال ۹۹عملیات احداث شیرخوارگاه هانیه آغاز شد                             

 

پس از انعقاد تفاهم نامه فی مابین اداره کل بهزیستی استان و خانواده محترم عباسی و برگزاری آیین کلنگ زنی در بهمن ماه سال ۹۹عملیات احداث شیرخوارگاه هانیه آغاز شد