هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا، ‌ در ارتباط با اهمیت قانون‌گذاری به عنوان وظیفه مجلس شورای اسلامی گفت: برای ریل گذاری یا آماده کردن بستر ساختار یک جامعه احتیاج داریم که زیرساخت‌های لازم را داشته باشیم و مردم و جامعه را به نظم نوین هدایت کنیم و این عمل با قانون‌گذاری میسر می‌شود و به […]

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا، ‌ در ارتباط با اهمیت قانون‌گذاری به عنوان وظیفه مجلس شورای اسلامی گفت: برای ریل گذاری یا آماده کردن بستر ساختار یک جامعه احتیاج داریم که زیرساخت‌های لازم را داشته باشیم و مردم و جامعه را به نظم نوین هدایت کنیم و این عمل با قانون‌گذاری میسر می‌شود و به عبارتی قانون گذاری به مانند ریل‌گذاری در جاده‌های کشور است. در صورتی که ریلی وجود نداشته باشد، هیچ مسافری به مقصد و هیچ باری به منزل نخواهد رسید.

وی افزود: مجلس باید با برنامه‌های کارشناسی و توجه به نیازهای ضروری مردم قانون شفاف و بدون ابهام را تصویب کند و بعد از تصویب حتما نظارت کامل را بر اجرای صحیح آن قانون انجام بدهد. در صورتی که هر قانون و هر مجلسی بدون افراد متخصص و بدون درنظرگرفتن مصالح عمومی کشور و بدون توجه به نیازهای ضروری چنین ساختار و چنین ریل گذاری انجام دهد، اهداف جامعه به منصه ظهور نخواهد رسید.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه علاوه بر قانون نظارت بر اجرای قانون هم اهمیت دارد گفت: در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، قوانینی تصویب شده است که بدون توجه به نیازهای ضروری مردم بوده است. این قوانین عمدتا در مسیر اجرا یا متروکه شدند یا بلااجرا ماندند و قابلیت اجرا نداشتند، بنابراین وقت و هدف مجلس به هدر رفت.

پوربابایی در ارتباط با عملکرد مجلس دهم نیز گفت: من تفاوت محسوسی در عملکرد مجلس دهم با مجلس‌های دوره پیشین نمی‌بینم چرا که اهداف جامعه پیشرفت خاصی نداشته است. مجلس پیشین مبادرت به تنظیم و تصویب لوایح و طرح‌هایی که نهایتا منجر به قانون شده کرده است که هیچ پیشرفتی چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ اقتصادی و اجتماعی که برای مردم مشهود بوده باشد، نداشته است.

وی با بیان اینکه ما باید بازخورد تصویب قوانین را ببینیم که آیا با تصویب این قوانین گره از کار و مشکل مردم گشوده شده است یا نه خاطرنشان کرد:  اگر مشکلات مردم مرتفع شده است یا جامعه به سمت درستی به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حرکت کرده است نشان می‌دهد که مجلس روند خوبی داشته است و درصورتی که جامعه راکد مانده است یا در صورتی که جامعه عقب گرد داشته است بنابراین مجلس موفقیت خاصی نداشته است.

این وکیل دادگستری در ارتباط با موانع قانون‌گذاری در مجلس گفت: برای تصویب قوانین مشکلات خاصی وجود ندارد، اما اینکه متخصصین لازم با بهره‌گیری از دکترین و دانش‌های اساتید مجرب و استفاده از نظریات کارشناسی و به دور از مصلحت انگاری و جلوگیری از سیاسی کاری‌هایی که معمولا در جامعه ما نوظهور و شدید شده است باید عمل کنند و جز این مانعی برای تصویب قوانین نداریم اما نماینده باید نگاه کند که او فقط نماینده یک شهر نیست بلکه نماینده کشور است و بعد مصالح را کنار بگذارد و نگاهش، نگاه ایجاد بستر برای ساختار جامعه باشد.

انتهای پیام