مهدی علی نژاد در پایان جلسه ستاد مقابله با همه‌گیری کرونا در ورزش ضمن اعلام این موضوع گفت: در تمامی شهرهای زرد، فعالیت استخرهای روباز، ورزش‌های انفرادیکم برخورد، با برخورد متوسط و باشگاه‌های بدنسازی و پرورش اندام بلامانع است. وی افزود: در تمامی شهرهای قرمز فعالیت باشگاه‌های بدنسازی و پرورش اندام، رشته‌های انفرادی کم برخورد و با […]

مهدی علی نژاد در پایان جلسه ستاد مقابله با همه‌گیری کرونا در ورزش ضمن اعلام این موضوع گفت: در تمامی شهرهای زرد، فعالیت استخرهای روباز، ورزش‌های انفرادیکم برخورد، با برخورد متوسط و باشگاه‌های بدنسازی و پرورش اندام بلامانع است.

وی افزود: در تمامی شهرهای قرمز فعالیت باشگاه‌های بدنسازی و پرورش اندام، رشته‌های انفرادی کم برخورد و با برخورد متوسط در صورت تایید مقامات بهداشتی شهر مربوطه بلامانع است. در تمامی شهرهای قرمز، استخرها، باشگاه‌های ورزشی رشته‌های پربرخورد مثل کشتی و رشته‌های رزمی تعطیل خواهد بود.

معاون وزیر ورزش تاکید کرد: بدیهی است با تغییر وضعیت شهرها از قرمز به زرد یا سفید و یا بالعکس، تصمیمات جدید بهداشتی در خصوص وضعیت فعالیت‌های ورزشی اتخاذ خواهد شد.