سید احسن علوی در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به افزایش نرخ بلیت ایرلاین ها بیان کرد: صنعت هوانوردی برای همه حائز ارزش هست ولی امروز مساله چیز دیگری هست. دو الی سه برابر شدن نرخ ها به طور یکباره فشار بسیاری را به مردم وارد می سازد که سر انجام به صنعت […]

سید احسن علوی در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به افزایش نرخ بلیت ایرلاین ها بیان کرد: صنعت هوانوردی برای همه حائز ارزش هست ولی امروز مساله چیز دیگری هست. دو الی سه برابر شدن نرخ ها به طور یکباره فشار بسیاری را به مردم وارد می سازد که سر انجام به صنعت هوانوردی لطمه می زند.

وی در ادامه اظهار کرد: وقتی که مردم قدرت خرید بلیت را نداشته باشند ناگزیر می باشند که از خودروهای شخصی و خطوط زمینی استفاده نمایند. این امر به آسیب ناوگان هوایی کشور هست مردم نیز از حقوقی که در استفاد از ایرلاین ها دارند محروم می گردند.

نماینده مردم سنندج در مجلس دنبال کرد: وزارت راه و شهرسازی باید کارگروهی برای ارزیابی این مبحث تشکیل دهد. افزایش نرخ ها به طور پلکانی اگر طبق ضابطه های باشد مشکلی ایجاد نخواهد کرد اما اگر به صوت غیرمنتظره این اتفاق افتد صنعت هوانوردی آسیب خواهد دید.

چه کسانی قدرت پرداخت این مبلغ را دارند؟ اولویت قرار دادن صنعت هوانوردی نسبت به نرخ بلیت ایرلاین ها مثل این هست که برای کت دوخته نشده دکمه بخریم. ما باید در گام اول در پی رضایت و استقبال مردم از صنعت هوانوردی باشیم نه اینکه با افزایش نرخ ها داعیه مردم را نیز از آنان دریافت کنیم.

وی بیان کرد: ما در کشوری زندگی می کنیم که درصد بالایی از مردم قدرت مالی پایینی دارند. دست کم باید در مورد نرخ ایرلاین های داخلی سازمان هواپیمایی کشور تدبیری بیندیشد. با وضع کنونی صنعت هواپیمایی به سمت انحلال پیش می رود.

انتهای پیام