برترین ها: محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه با عقب نشینی از موضع قبلی خود درباره عدم توانایی دولت دراجرای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان، پس از برخورد تند رئیس مجلس در توئیتر خود نوشت: «با وجود کارشناسی بودن طرح دولت برای افزایش #حقوق_کارمندان و اشکالات متعدد اجرایی در مصوبه مجلس، اگر این […]

برترین ها: محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه با عقب نشینی از موضع قبلی خود درباره عدم توانایی دولت دراجرای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان، پس از برخورد تند رئیس مجلس در توئیتر خود نوشت:

«با وجود کارشناسی بودن طرح دولت برای افزایش #حقوق_کارمندان و اشکالات متعدد اجرایی در مصوبه مجلس، اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود، دولت با جدیت آن‌را اجرا خواهد کرد.
احترام به قانون افتخار دولت و ارایه لوایح بودجه در وقت قانونی، نماد این احترام تام و تلاش بیشینه برای اجرای آن است.»

عقب نشینی نوبخت از اجرا نکردن افزایش 400 هزار تومانی حقوق ها