برترین‌ها: روز گذشته سرمربی استقلال به صورت یک طرفه قرارداد خود را با استقلال فسخ کرد. روزنامه استقلال جوان با تیتری عاشقانه «… بی تو بسر نمی‌شود» و «گفته بودی بخاطر هواداران می‌مانم و می‌جنگم! پس برگرد…» از استراماچونی خواست تا برگردد.

برترین‌ها: روز گذشته سرمربی استقلال به صورت یک طرفه قرارداد خود را با استقلال فسخ کرد. روزنامه استقلال جوان با تیتری عاشقانه «… بی تو بسر نمی‌شود» و «گفته بودی بخاطر هواداران می‌مانم و می‌جنگم! پس برگرد…» از استراماچونی خواست تا برگردد.

عاشقانه استقلال برای استرا: بی‌تو به سر نمی‌شود