وی با یادآوری اینکه «طرح دگرگونی تندرستی بزرگترین پروژه اجتماعی دولت های یازدهم و دوازدهم شمرده می شود»، اضافه کرد: با وجود تغییر وزیر بهداشت موضع گیری های آقای نمکی سرپرست جدید وزارت بهداشت و معالجه حکایت از اجرای با قدرت این طرح را دارد کما اینکه آقای نمکی کسی هست که در تصمیم گیری […]

وی با یادآوری اینکه «طرح دگرگونی تندرستی بزرگترین پروژه اجتماعی دولت های یازدهم و دوازدهم شمرده می شود»، اضافه کرد: با وجود تغییر وزیر بهداشت موضع گیری های آقای نمکی سرپرست جدید وزارت بهداشت و معالجه حکایت از اجرای با قدرت این طرح را دارد کما اینکه آقای نمکی کسی هست که در تصمیم گیری های کلان بودجه ای طرح دگرگونی نقش داشته هست.

نایب ریاست کمیسیون بهداشت و معالجه مجلس با بیان اینکه «طرح دگرگونی به سبب ایجاد دسترسی عادلانه مردم و توسعه خدمات به مراجع قابل ملاحظه ای احتیاج دارد»، اظهار کرد: از آنجا که بیشتر از ۲۱ هزار تخت بیمارستانی و صدها مرکز بهداشتی و درمانی و اشتغال تمام وقت هزاران نیرو اعم از پزشک و پرستار درگیر اجرای طرح دگرگونی هست باید سیاست های شایسته ای اتخاذ گردد که این طرح به خوب ترین شکل اجرایی گردد.

امینی فرد توضیح داد: قسمت اعظمی از بودجه وزارت بهداشت درآمدهای مخصوص هست که اگر اشتغال تیم های درمانی و بهداشتی به صورت مستمر وجود نداشته باشد درآمدهای متاثر از درآمدهای مخصوص نیز کاهش پیدا می نماید آن هم برای وزارتخانه ای که نزدیک به ۶۰ درصد بودجه اش از درآمدهای مخصوص هست. بنابراین باید ضمن صرفه جویی تمامی مراجع لازم برای طرح دگرگونی تندرستی در اختیار وزارت بهداشت و بیمه ها قرار گیرد.

انتهای پیام