«حسینعلی امیری»، معاون پارلمانی رییس جمهور، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا، در خصوص "طرح نمایندگان درباره تذکرات کتبی و شفاهی به وزرا و رییس جمهور" گفت: سیاست دولت بر این است که از طرح هایی که تعاملات را با مجلس بیشتر  می کند و موجب شفاف سازی می گردد، استقبال کند. طرحی […]

«حسینعلی امیری»، معاون پارلمانی رییس جمهور، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا، در خصوص "طرح نمایندگان درباره تذکرات کتبی و شفاهی به وزرا و رییس جمهور" گفت: سیاست دولت بر این است که از طرح هایی که تعاملات را با مجلس بیشتر  می کند و موجب شفاف سازی می گردد، استقبال کند. طرحی که نمایندگان در خصوص تذکر به رییس جمهور و وزرا تهیه کرده اند، دارای اشکالات قانون اساسی است.

او ادامه داد: طرح های نمایندگان محترم همانند لوایح باید در ساز و کارهای مقرر در قانون اساسی تعریف شود. این طرح با اصول متعددی از قانون اساسی در تعارض است و تکالیفی بیش از قانون اساسی برای وزرا و رییس جمهور ایجاد می کند. تذکر در قانون اساسی تعریف نشده است. تذکر یک روش ارشادی است. تا به الان هم تذکرات نمایندگان محترم را به دستگاه های اجرایی مربوطه ارسال کردیم. می توانم از تذکرات نمایندگان که به دستگاه های اجرایی  ارسال کرده ایم، آماری را ارایه دهم  که در پی این تذکرات نمایندگان محترم، دستگاه های اجرایی و وزرات خانه ها در جریان قرار گرفته اند.

معاون پارلمانی رییس جمهور مطرح کرد: از جهت ساز و کار قانون اساسی تذکر جزو موارد تعریف شده در قانون اساسی نیست. سوال، تحقیق تفحص، استیضاح وجود دارد ولی تذکر یک روش ارشادی برای تعاملات بیشتر بین دو قوه است. در برخی مشکلات دولت داوطلبانه با مجلس همکاری داشته است. همکاری دولت و مجلس صرف از نظر از این طرحی که نمایندگان درصدد تهیه آن هستند، ادامه دارد.

امیری گفت: طرح های نمایندگان رسما به دولت ابلاغ و بررسی می شود. نظر مجلس به دولت و بعد از آن هم نظر دولت به مجلس می‌رود. این طرح نمایندگان هنوز رسما به ما ابلاغ نشده است.