دکتر مهدی علیزاده زارعی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد تعرفه خدمات کاردرمانی اظهار کرد: خدمات کاردرمانی از سال ۹۳ در کتاب اعتبار نسبی خدمات درمانی تعرفه دار شده هست. برای زیادی از خدمات تعرفه تعدیل شده هست و تعرفه مصوب دارند.    از سال ۹۳ تا ۹۵ تعرفه خوب بود و کاردرمانگراها […]

دکتر مهدی علیزاده زارعی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد تعرفه خدمات کاردرمانی اظهار کرد: خدمات کاردرمانی از سال ۹۳ در کتاب اعتبار نسبی خدمات درمانی تعرفه دار شده هست. برای زیادی از خدمات تعرفه تعدیل شده هست و تعرفه مصوب دارند.    از سال ۹۳ تا ۹۵ تعرفه خوب بود و کاردرمانگراها نیز از این تعرفه رضایت داشتند، اما با افزایش نرخ ها و تورم مثل تمام گروه های پزشکی، کاردرمانگرها نیز از تعرفه ها رضایت ندارند.

وی دنبال کرد: در عین حال مشکل کلیدی در کاردرمانی عدم پوشش بیمه ای خدمات کاردرمانی هست. به هیمن دلیل گیرنده خدمات با مشکلات زیادی مواجه می باشند. وقتی که فردی به کاردرمانی مراجعه می کند، زمان زیادی را برای معالجه باید بگذراند، به هیمن دلیل فشار مالی زیادی به وی تحمیل می گردد. در نتیجه در کاردرمانی معضل کلیدی پوشش بیمه ای هست نه تعرفه.

علیزاده در مورد جایگاه ها دولتی عرضه دهنده خدمات کاردرمانی نیز اظهار کرد: از سویی هم جایگاه ها دولتی کاردرمانی موجود توان ندارند پاسخگوی عرضه ظرفیت زیادی از خدمات کاردرمانی باشند. در تهران وضعیت جایگاه ها کاردرمانی خوب تر هست، یک سری از جایگاه ها منسوب به دانشگاه ها و کلینیک دانشکده  توانبخشی می باشند و خدمات کاردرمانی را تا حدی پوشش می دهند. در حالیکه در شهرهای دیگر و منطقه های دور از مرکز استان ها، جایگاه ها دولتی کاردرمانی برای عرضه خدمات کافی نیست. در نتیجه مشکل ما دو سویه هست؛ هم خدمات کاردرمانی پوشش بیمه ای ندارند و هم جایگاه ها دولتی کاردرمانی به تعداد کافی وجود ندارند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران اضافه کرد:  مشکل دیگری که وجود دارد، این هست که در جایگاه ها دولتی (بیمارستان های دولتی)  تعرفه دولتی خدمات کاردرمانی یک دوم یا یک سوم خدمات بخش خصوصی هست و از آنجا که همین تعرفه هم در بیمارستان پوشش بیمه ای ندارد، مسئولان بیمارستان عرضه این خدمات را مقرون به صرفه نمی دانند. بر همین اساس بخش عرضه خدمات کاردرمانی را کوچک می کنند و به بخش های دیگری که توان دارند پول عرضه خدمات آن را از بیمه دریافت کنند، اختصاص می دهند.

علیزاده با بیان اینکه وزارت بهداشت در کوشش برای جبران کمبودهایی هست که در بخش کاردرمانی وجود دارد، اظهار کرد: از جمله این کارهای اصلاح بعضی از تعرفه ها از طریق تسهیلاتی هست که عرضه می دهد و علاوه بر این وزارتخانه به دنبال ایجاد پوشش بیمه ای برای این خدمات هست. در این راستا سازمان بهزیستی نیز در حال گسترش خدماتی هست که از قبل در این زمینه عرضه داده هست.

وی در انتهاء اضافه کرد: به نظر می آید سال های آتی، سال های بهتری برای کاردرمانی هست. به ویژه در برنامه ششم توسعه و قانون جامع پشتیبانی از حقوق معلولان به طور بدیهی آمده هست که وزارت بهداشت باید بیمه خدمات توانبخشی را مهیا کند.   

انتهای پیام