جاسم محمدی در مراسم افتتاح یکصدمین مرکز نیکوکاری لرستان، اظهار کرد: ما معتقدیم که مردم بهتر از کمیته امداد می‌توانند در شناخت فقر کمک کنند و در برطرف کردن فقر، مجموعه کمیته امداد را یاری دهند. وی افزود: در این راستا مراکز نیکوکاری در سطح کشور و استان راه‌اندازی شده که امور مربوط به فقرا و […]

جاسم محمدی در مراسم افتتاح یکصدمین مرکز نیکوکاری لرستان، اظهار کرد: ما معتقدیم که مردم بهتر از کمیته امداد می‌توانند در شناخت فقر کمک کنند و در برطرف کردن فقر، مجموعه کمیته امداد را یاری دهند.

وی افزود: در این راستا مراکز نیکوکاری در سطح کشور و استان راه‌اندازی شده که امور مربوط به فقرا و محرومان در محلات بر پایه مسجد و حوزه‌های علمیه و بعضی از دستگاه‌ها در حال انجام است.

محمدی‌فارسانی اضافه کرد: یکصدمین مرکز نیکوکاری در لرستان به‌همت حوزه علمیه کمالیه خرم‌آباد راه‌اندازی شده که امروز شاهد افتتاح آن بودیم.

انتهای پیام