سریال «روزهای بی‌قراری ۲» از جمله نمونه‌های نادر آثار تلویزیون است که در چند شهرستان تصویربرداری شده است. پهنه داستان «روزهای بی‌قراری ۲» چنان ‌وسیع و‌ دلنواز است که شهرهایی مانند تهران، تبریز و مشهد را در برمی‌گیرد. حضور بازیگران جوانی و کهنه‌کار به‌ همراه قدیمی‌های تئاتر چنان تمایزی به «روزهای بی‌قراری ۲» داده که‌ […]

سریال «روزهای بی‌قراری ۲» از جمله نمونه‌های نادر آثار تلویزیون است که در چند شهرستان تصویربرداری شده است. پهنه داستان «روزهای بی‌قراری ۲» چنان ‌وسیع و‌ دلنواز است که شهرهایی مانند تهران، تبریز و مشهد را در برمی‌گیرد.

حضور بازیگران جوانی و کهنه‌کار به‌ همراه قدیمی‌های تئاتر چنان تمایزی به «روزهای بی‌قراری ۲» داده که‌ گلچین این جنس گروه بازیگری در تلویزیون را می‌توان بدعت و ابتکار تازه عنوان کرد که مطمئنا بدون ریسک فیلمساز و کارگردان این جاه‌طلبی میسر نبود.

«روزهای بی‌قراری ۲» دل را به‌ دریا زده است، عدم حضور بازیگران در لوکیشن ثابت و آپارتمانی، بد‌‌ون شک سختی‌های فراوانی را برای گر‌وه سازنده به ارمغان آورده است. اما ‌«روزهای بی‌قراری ۲» به‌ دور از هرگونه سیاه و سفید نمایی، قصه خود را روان در شهرستان‌های سرزمین ایران و با انتخاب لوکیشن‌های سخت میدانی به تصویر کشیده است. اعمال و مدنظر قرار دادن همین جنس سریال سازی، نشان دهنده استارت فرار از کلیشه‌های رایج این روزهای تلویزیون و سینما دارد که حالا «روزهای بی‌قراری ۲» امتداد و اتصال این مسیر را به مابقی سریال سازان تلویزیون واگذار می‌کند تا چشمان مخاطب دیگر به آپارتمان و‌ کلیشه برخورد نکند.