– اخبار استانها – به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری تسنیم از اهواز، رحمان بن سعید دادستان عمومی و انقلاب باغملک اظهار داشت: شهردار شهر میداوود‌ باغملک بازداشت شد. دادستان عمومی و انقلاب باغملک درباره اتهامات این شهردار اظهار داشت: این شهردار به‌ اتهام سوءاستفاده از اموال عمومی و بیت‌المال بازداشت شد. جزئیات دستگیری‌ها […]

– اخبار استانها –

به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری تسنیم از اهواز، رحمان بن سعید دادستان عمومی و انقلاب باغملک اظهار داشت: شهردار شهر میداوود‌ باغملک بازداشت شد.

دادستان عمومی و انقلاب باغملک درباره اتهامات این شهردار اظهار داشت: این شهردار به‌ اتهام سوءاستفاده از اموال عمومی و بیت‌المال بازداشت شد.

جزئیات دستگیری‌ها در گروه صنعتی بارز / ۲ نفر از مدیران سابق بازداشت شده‌اندمدیر سابق منابع طبیعی سواد کوه بازداشت شدمدیر فرودگاه آبادان پس از بازداشت برکنار شد

میداوود شهری تابع بخش میداوود شهرستان باغملک استان خوزستان، در ۱۳۰ کیلومتر مرکز استان قرار دارد.

گفتنی است هفته گذشته نیز شهردار اهواز به دلیل کم کاری در مسئله آبگرفتگی به یک سال حبس تعزیری و دوسال انفصال از خدمت دولتی در دادگاه بدوی محکوم شده بود.