به گزارش خبرنما, درجلسه امروز هیات اجرایی شورای وحدت انقلاب با اکثریت آرا سید کاظم خادمی بعنوان مسئول برررسی کابینه کاندیدای ریاست جهموری  ۱۴۰۰ شد. خادمی سابقه عضویت وریاست کمیته فرهنگیان شورای وحدت نیروهای انقلاب را در کارنامه دارد.  

به گزارش خبرنما, درجلسه امروز هیات اجرایی شورای وحدت انقلاب با اکثریت آرا سید کاظم خادمی بعنوان مسئول برررسی کابینه کاندیدای ریاست جهموری  ۱۴۰۰ شد.

خادمی سابقه عضویت وریاست کمیته فرهنگیان شورای وحدت نیروهای انقلاب را در کارنامه دارد.