به گزارش خبرنما، طی حکمی از سوی رئیس ستاد انتخابات کشور – شورای وحدت، سید کاظم خادمی به عنوان رئیس ستاد انتخابات فرهنگیان شورای وحدت آیت الله رئیسی منصوب شد.  

 

به گزارش خبرنما، طی حکمی از سوی رئیس ستاد انتخابات کشور – شورای وحدت، سید کاظم خادمی به عنوان رئیس ستاد انتخابات فرهنگیان شورای وحدت آیت الله رئیسی منصوب شد.