مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در حکمی مدیرعامل پالایشگاه گاز فجر جم را منصوب کرد. به گزارش شانا، مجید چگنی در این حکم «سیدمحمدمهدی هاشمی» را به‌عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پالایش گاز فجر جم منصوب کرد. وی پیش از این به‌عنوان سرپرست این مجموعه منصوب شده بود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در حکمی مدیرعامل پالایشگاه گاز فجر جم را منصوب کرد.

به گزارش شانا، مجید چگنی در این حکم «سیدمحمدمهدی هاشمی» را به‌عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پالایش گاز فجر جم منصوب کرد.

وی پیش از این به‌عنوان سرپرست این مجموعه منصوب شده بود.