امروز ۱۲ اردیبهشت مصادف است با سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری به همین مناسبت سند خیلی محرمانه رژیم منحوس پهلوی درباره ممانعت از تدریس این استاد مجاهد از سوی سازمان اسناد منتشر شد.   بر اساس این گزارش، دست نوشته شهید در زندان موقت شهربانی به مناسبت  قیام مقدس ۱۵ خرداد ۴۲ در کنار […]

امروز ۱۲ اردیبهشت مصادف است با سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری به همین مناسبت سند خیلی محرمانه رژیم منحوس پهلوی درباره ممانعت از تدریس این استاد مجاهد از سوی سازمان اسناد منتشر شد.

سند خیلی محرمانه رژیم پهلوی درباره آیت الله مطهری +عکس  

بر اساس این گزارش، دست نوشته شهید در زندان موقت شهربانی به مناسبت  قیام مقدس ۱۵ خرداد ۴۲ در کنار کارت شناسایی معلم شهید در دانشگاه تهران را در تصویر مشاهده می‌کنید.

در این سند محرمانه نوشته شده؛ تدریس نامبرده در دانشکده الهیات و سایر دانشکده‌ها از نظر سیاسی به مصلحت نمی‌باشد.