به گزارش خبرنما، به نقل از روابط عمومی موسسه اتحاد ملت ایرانیان،گروه افکار پویا در طی این چند مدت گروه افکار پویا که زمینه فعالیتش در رشد وتعالی فردی و شغلی است سمینار هایی در شهرهای کشور برگزار می کند که مورد استقبال عموم قرار گرفته است.بر همین اساس مدیر روابط عمومی این مجموعه طی […]

به گزارش خبرنما، به نقل از روابط عمومی موسسه اتحاد ملت ایرانیان،گروه افکار پویا در طی این چند مدت گروه افکار پویا که زمینه فعالیتش در رشد وتعالی فردی و شغلی است سمینار هایی در شهرهای کشور برگزار می کند که مورد استقبال عموم قرار گرفته است.بر همین اساس مدیر روابط عمومی این مجموعه طی گفتگویی با خبرنگار خبرنما اظهار داشت که هدف از برگزاری این دوره ها شناخت از قدرت درون فرد می باشد و به نوعی خودآگاهی و خودشناسی از اهداف اصلی افکار پویا است چرا که وقتی این قدرت را بیشتر درک کنیم میتوانیم در راه رسیدن به اهداف بهانه ها را کنار بگذاریم و خود را مسئول سرنوشت خود بدانیم و همینطور شناساندن قوانین جهان هستی که اساسا جهان هستی چگونه کار می کند و این موضوع خود باعث می شود ما خود را تابع قوانین جهان هستی بدانیم و همه این ها باور و ایمان ما را نسبت به خالق و پروردگار جهانیان بیشتر می کند.

به گزارش خبرنما سمینار “من می توانم” این بار در شهر یاسوج روز سه شنبه ۲۸آبان ۹۸ در خیابان دادگستری قدیم ساختمان اتاق بازرگانی با حضور پویا وکیلی مدیرمسئول روزنامه اتحاد ملت  برگزار می شود.

این سمینار با همکاری موسسه اتحاد ملت ایرانیان برگزار شد.