اصغر سلیمی در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به لزوم تصریح حقوق شهروندی در جامعه گفته بود: یک جامعه تشکیل شده از شهروندان هست و مطمئنا اینکه ما در جامعه دولت را مورد انتقاد قرار می دهیم یا از یکدیگر انتقاد می کنیم عملا این انتقاد به هریک از شهروندان بازمی گردد چراکه […]

اصغر سلیمی در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به لزوم تصریح حقوق شهروندی در جامعه گفته بود: یک جامعه تشکیل شده از شهروندان هست و مطمئنا اینکه ما در جامعه دولت را مورد انتقاد قرار می دهیم یا از یکدیگر انتقاد می کنیم عملا این انتقاد به هریک از شهروندان بازمی گردد چراکه دولت و مسئولین و کارمندان ادارات از خود ما می باشند و افرادی نیستند که از خارج کشور آمده باشند.

وی اضافه کرد: اگر در زندگی روزمره اجتماعی، هر یک از شهروندان وظیفه خود را بشناسند و با تبعیت از قانون تعاملات اجتماعی دارا باشند مطمئنا خیلی از مشکلات جامعه که از دولت مطالبه حل آنان را داریم حل خواهد گردید.

نماینده مردم سمیرم در مجلس در ادامه تصریح نمود: امروز اگر ما به کشورهای توسعه یافته ببینیم، شاهد هستیم که یکی از مهمترین عاملان پیشرفت آنان آگاهی مردم به حقوق شهروندی و رعایت آن هست. اگر هر شهروند به حقوق دیگری احترام بگذارد و برای آن اعتبار قائل گردد مطمئنا مطالبه گری از دولت و مجلس کاهش یافته و حتی اگر مطالبه به حقی هم وجود داشته باشد، مسیر صحیح خود را طی می کند.

سلیمی در ادامه با بیان این که «به اعتقاد بنده هر یک از شهروندان در گام اول باید حق دیگری را رعایت کند»، افزود: دین ما هم تاکید بسیاری بر رعایت حق الناس دارد. دین ما بر حقوق هر شهروند، حقوق زن و مرد و حتی حقوق شهروندان تاکید دارد و بر ما واجب هست که برای حقوق یکدیگر اعتبار قائل باشیم. امروز ما در استفاده آب، استفاده از جنگل ها و مراتع حق و انصاف را رعایت نمی کنیم و در ارتباطات روزمره حقوق یکدیگر را زیرپا می گذاریم و تنها از دولت و مجلس منتقد هستیم. این امر موجب می گردد تا حقوق شهروندی در حد شعار بر جای بماند. برای تحقق حقوق شهروندی هر یک از ما باید تک به تک عوض شویم تا دولتمردان و مسئولین هم عوض شوند.

این عضو فراکسیون امید مجلس در ادامه با اشاره به لزوم فرهنگ سازی در راستای حقوق شهروندی از سوی آموزش و پرورش و صدا و سیما، اظهار کرد: زیر بنای توسعه هر کشوری آموزش و پرورش هست. مدرسه ها توان دارند نقش موثری در تصریح حقوق شهروندی دارا باشند چراکه ذهن بچه ها در مدرسه ها باز هست و تعلیم این مسائل در مدرسه ها موجب نهادینه شدن آنان می گردد و به عنوان یک الگو در ذهن آنان ثبت می گردد.

سلیمی در انتهاء اظهار کرد: صدا و سیما نیز در مورد تصریح حقوق شهروندی خیلی خوب تر توان دارد کار کند. خیلی از مشکلات کشور با تعلیم صحیح از سوی صدا و سیما و آموزش و پرورش قابل حل هست.

انتهای پیام