وی اضافه کرد: طبق لایحه بودجه سال ۹۸، سقف معافیت مالیاتی، مبلغ ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان درآمد در سال تعیین شده هست که ۵ برابر آن دربردارنده ۱۰ درصد مالیات هست.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: دولت توان دارد با ورود به بحث فرارهای مالیاتی و دریافت مالیات از پردرآمدها، درآمد […]

وی اضافه کرد: طبق لایحه بودجه سال ۹۸، سقف معافیت مالیاتی، مبلغ ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان درآمد در سال تعیین شده هست که ۵ برابر آن دربردارنده ۱۰ درصد مالیات هست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: دولت توان دارد با ورود به بحث فرارهای مالیاتی و دریافت مالیات از پردرآمدها، درآمد کشور را افزایش دهد.