.. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جواب به این سؤال که آیا استیضاح وزیر کار در بهبود شرایط اقتصادی کشور تاثیری دارد یا نه؟ تصریح نمود: وزیر کار رابطه ای با اقتصاد ندارد. نظر مجلس این بود که ربیعی برود گرچه بر مذاق ما خوش نیامد. ساری در مورد اینکه مجلس چقدر […]

..

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جواب به این سؤال که آیا استیضاح وزیر کار در بهبود شرایط اقتصادی کشور تاثیری دارد یا نه؟ تصریح نمود: وزیر کار رابطه ای با اقتصاد ندارد. نظر مجلس این بود که ربیعی برود گرچه بر مذاق ما خوش نیامد.

ساری در مورد اینکه مجلس چقدر دولت را معیت خواهد کرد، عنوان نمود: مجلس صددرصد با دولت همراه می باشد و در مورد ها متفاوت هم خواسته که همراه دولت باشد اما دولت نتوانسته هست از تمام حجم های مجلس استفاده کند، گاهی یک عدم مشارکت از سوی دولت در این حوزه نمود داشته هست.

انتهای پیام