به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری مهر، سیدجلال حسینی در خصوص بازی با مس رفسنجان اظهار داشت: کار سخت بود اما خداراشکر سه امتیاز خیلی خوب به دست آوردیم. این زمین بازی، فوتبال خود مس رفسنجان را هم خراب می کند. این زمین خیلی سفت بود و اذیت شدیم اما خداراشکر توانستیم به برد […]

به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری مهر، سیدجلال حسینی در خصوص بازی با مس رفسنجان اظهار داشت: کار سخت بود اما خداراشکر سه امتیاز خیلی خوب به دست آوردیم. این زمین بازی، فوتبال خود مس رفسنجان را هم خراب می کند. این زمین خیلی سفت بود و اذیت شدیم اما خداراشکر توانستیم به برد برسیم.

او در مورد آسیب دیدگی اش هم گفت: از ناحیه عضله چهار سر درد داشتم. این مشکل را در گذشته نداشتم و در جریان بازی این‌طور شدم.