به گزارش خبرنما به نقل از جماران، گزارش مرکز لرزه نگاری از زمین لرزه در بیرم استان فارس به شرح زیر است:    زرگی: ۵٫۱  محل وقوع: استان فارس – حوالی بیرم  تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۲۲:۳۵:۵۸ طول جغرافیایی: ۵۳٫۳۵ عرض جغرافیایی: ۲۷٫۴۹ عمق زمین‌لرزه: ۱۶ کیلومتر  نزدیک‌ترین شهرها: ۱۷ […]

 

به گزارش خبرنما به نقل از جماران، گزارش مرکز لرزه نگاری از زمین لرزه در بیرم استان فارس به شرح زیر است: 
 

زرگی: ۵٫۱

 محل وقوع: استان فارس – حوالی بیرم

 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۲۲:۳۵:۵۸

طول جغرافیایی: ۵۳٫۳۵

عرض جغرافیایی: ۲۷٫۴۹

عمق زمین‌لرزه: ۱۶ کیلومتر

 نزدیک‌ترین شهرها:

۱۷ کیلومتری بیرم (فارس)

۲۴ کیلومتری لامرد (فارس)

۲۹ کیلومتری وراوی (فارس)

     

 نزدیکترین مراکز استان:

۲۴۹ کیلومتری شیراز

۲۹۱ کیلومتری بندرعباس

 

اخبار مرتبط انتهای پیام