به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، بر اساس مطالعات دکتر سیاوش شایان استادیار دانشگاه تربیت مدرس و دکتر غلامرضا زارع دانش‌آموخته این دانشگاه، استان فارس با دارا بودن گسل‌های “کازرون”، “کرباس”، “بهار”، “فیروز آباد”، “نظام آباد”، “رازک”، “بی سه”، “ده شیر” و گسل بزرگ و خطرناک “زاگرس” همه ساله شاهد وقوع زلزله‌های متعددی است. […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، بر اساس مطالعات دکتر سیاوش شایان استادیار دانشگاه تربیت مدرس و دکتر غلامرضا زارع دانش‌آموخته این دانشگاه، استان فارس با دارا بودن گسل‌های “کازرون”، “کرباس”، “بهار”، “فیروز آباد”، “نظام آباد”، “رازک”، “بی سه”، “ده شیر” و گسل بزرگ و خطرناک “زاگرس” همه ساله شاهد وقوع زلزله‌های متعددی است. در این میان، اهمیت دو گسل “کازرون” و “زاگرس” از بقیه بیشتر است.

گسل کازرون گسلی است تقریباً شمالی- جنوبی و در بخش غربی شهر کازرون گسترش دارد. این گسل، کمربندی از گسل‌های بریده و خمیده را تشکیل می‌دهد که در حدود ۲۱۰ کیلومتر از جنوب کوه “دینار” در شمال شروع می‌شود و تا ساحل بوشهر در خلیج فارس ادامه دارد.

گسل زاگرس که به نام “راندگی یا روراندگی زاگرس” هم نامیده می‌شود، متشکل از دسته‌ای از گسل‌ها است که دارای امتداد شمال غربی- جنوب شرقی هستند. این گسل با توجه به آنچه در روی زمین دیده می‌شود، دارای حرکت راست گرد است.

در روز اول فروردین ۹۸ در اهل استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۴.۴ در عمق ۱۷ کیلومتری رخ داد که کانون این زمین‌لرزه در ۲۹ کیلومتری اهل و ۳۴ کیلومتری اشکنان استان فارس و ۳۹ کیلومتری بندر مقام استان هرمزگان گزارش شد.

علاوه بر آن زمین‌لرزه‌های بیش از ۳ در استان‌های کرمانشاه، کرمان، فارس، خوزستان، خراسان جنوبی و هرمزگان به ثبت رسید.

جزئیات زمین‌لرزه‌های هفته گذشته به این شرح است:

۲۵ اسفند

در آبگرم استان قزوین زلزله ۲.۵، هجدک استان کرمان زلزله ۲.۶، در آسارای استان البرز زلزله ۲.۹ و در شهر کرمانشاه زلزله ۲.۶ رخ داد.

در قصرشیرین استان کرمانشاه زلزله ۳.۳ در عمق ۸ کیلومتری رخ داد و کانون رومرکز این زمین‌لرزه در ۲۲ کیلومتری قصر شیرین، ۳۲ کیلومتری ازگله و ۴۱ کیلومتری سرپل ذهاب این استان بوده است.

سیرچ استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۱ کیلومتری را تجربه کرد. کانون رومرکز این زمین‌لرزه در ۳ کیلومتری سیرچ، ۱۹ کیلومتری اندوهجرد و ۲۶ کیلومتری شهداد این استان گزارش شد.

یکشنبه ۲۶ اسفند

در ایذه استان خوزستان زلزله ۲.۵ و در خورموج استان بوشهر زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

اردکان استان فارس با زلزله ۳.۱ لرزید. عمق این زمین‌لرزه در ۸ کیلومتری و کانون آن در ۱۴ کیلومتری اردکان، ۲۷ کیلومتری کامفیروز و ۴۲ کیلومتری بیضا این استان بوده است.

در حسینیه استان خوزستان زلزله ۳.۴ در عمق ۱۱ کیلومتری رخ داد که کانون آن در ۲۰ کیلومتری حسینیه و ۴۶ کیلومتری اندیمشک استان خوزستان و ۴۰ کیلومتری مورموری استان ایلام گزارش شد. زلزله ۲.۵ از دیگر رخدادهای این منطقه بوده است.

دوشنبه ۲۷ اسفند

در ینگی قلعه علیای استان خراسان شمالی زلزله ۲.۷، در شهداد استان کرمان زلزله ۲.۸ و در حمیل استان کرمانشاه زلزله ۲.۵ رخ داد.

حسینیه استان خوزستان نیز بار دیگر در روز ۲۷ اسفند زلزله با بزرگای ۳ را تجربه کرد که عمق آن در ۱۳ کیلومتری و کانون این زمین‌لرزه در ۲۶ کیلومتری حسینیه استان خوزستان، ۴۲ کیلومتری مورموری استان ایلام و ۴۷ کیلومتری پلدختر استان لرستان بوده است.

قصرشیرین استان کرمانشاه بعد از یک زلزله ۲.۶ زلزله دیگری با بزرگای ۳.۱ را تجربه کرد. عمق این زمین‌لرزه در ۸ کیلومتری و رومرکز آن در ۳۲ کیلومتری قصر شیرین و ۴۳ کیلومتری ازگله کرمانشاه گزارش شد. زلزله ۲.۸ و ۲.۹ و ۲.۵ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

سه‌شنبه ۲۸ اسفند

در گمیش تپه استان گلستان زلزله ۲.۹، قطور استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۷ و قصرشیرین استان کرمانشاه زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.

عشق‌آباد استان خراسان جنوبی با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون این زمین‌لرزه در ۲۹ کیلومتری عشق آباد، ۴۵ کیلومتری بشرویه و ۶۰ کیلومتری ارسک این استان بوده است.

گلباف استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ را در عمق ۱۰ کیلومتری زمین تجربه کرد. این زمین لرزه در ۱۳ کیلومتری گلباف، ۲۸ کیلومتری سیرچ و ۳۳ کیلومتری اندوهجرد این استان بوده است.

چهارشنبه ۲۹ اسفند

در ریزشهر استان بوشهر زلزله ۲.۶، در قطور استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۵، در هجدک استان کرمان زلزله ۲.۷، در لومار استان ایلام زلزله ۲.۵ و در بازرگان استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.

پنج‌شنبه اول فروردین ۹۸

در هجدک استان کرمان زلزله ۲.۵، در سرگز استان هرمزگان زلزله ۲.۹، در سربیشه استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۹، در معمولان استان لرستان زلزله ۲.۶ رخ داد.

اهل استان فارس نیز با زلزله‌ای به بزرگای ۴.۴ در عمق ۱۷ کیلومتری لرزید. کانون این زمین‌لرزه در ۲۹ کیلومتری اهل و ۳۴ کیلومتری اشکنان استان فارس و ۳۹ کیلومتری بندرمقام استان هرمزگان گزارش شد.

در خشت استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۵ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۹ کیلومتری خشت و ۱۵ کیلومتری کنار تخته استان فارس و ۱۳ کیلومتری وحدتیه استان بوشهر گزارش شد.

قلعه‌تل استان خوزستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ را در عمق ۹ کیلومتری تجربه کرد که کانون آن در ۱۴ کیلومتری قلعه تل، ۱۹ کیلومتری ایذه و ۲۴ کیلومتری باغ ملک این استان بوده است.

در کوخرد استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد و کانون این زمین‌لرزه در ۳۰ کیلومتری کوخرد، ۴۴ کیلومتری بستک و ۵۱ کیلومتری جناح این استان بوده است.

جمعه ۲ فروردین

در تازه آباد استان کرمانشاه زلزله ۲.۸ و در ازگله استان کرمانشاه زلزله ۲.۶ رخ داد.

انتهای پیام