به گزارش خبرنما به نقل از  روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر رییس امور حقوقی و قرارداد های شرکت گاز استان بوشهر گفت: تا کنون بیش از ۲۲۰ مورد از معاملات ( متوسط و بزرگ) بین شرکت گازاستان بوشهر به عنوان دستگاه مناقصه گزار( کارفرما ) و مناقصه گران ( پیمانکاران ) در پایگاه ثبت […]

 به گزارش خبرنما به نقل از  روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر رییس امور حقوقی و قرارداد های شرکت گاز استان بوشهر گفت: تا کنون بیش از ۲۲۰ مورد از معاملات ( متوسط و بزرگ) بین شرکت گازاستان بوشهر به عنوان دستگاه مناقصه گزار( کارفرما ) و مناقصه گران ( پیمانکاران ) در پایگاه ثبت اطلاعات قرارداد های کشور به ثبت رسیده است.

 اسماعیلی گفت: واحد امور حقوقی وقرارداد های شرکت گاز استان بوشهر بعد از جمع آوری اطلاعات اعم ازنسخه قررداد، ضمانتنامه، گواهی صلاحیت شرکت های طرف قرارداد ، اطلاعات شخصی مدیرعامل و صاحب امضا شرکت و مکاتبات و اسناد مربوط به قراردادها را در پایگاه ثبت اطلاعات قراردادهای کشوربه ثبت رسانده است.

 ثبت معاملات در این پایگاه طبق بند ب ماده ۳ قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد و بخشنامه سازمان برنامه بودجه مبنی بر الزام ثبت اطلاعات مربوط به قراردادهای تمامی شرکت ها و سازمانهای دولتی از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ اجرایی شده است و شرکت گاز استان بوشهر تا کنون ۲۲۰ مورد از معاملات ( متوسط و بزرگ ) را در این پایگاه به ثبت رسانده است.