به گزارش خبرنمابه نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر رییس اداره گاز شهر ریز گفت : شرکت گاز استان بوشهر هر ساله با اعلام برنامه زمانبندی مانورهای مختلف در زمینه های ، شکستگی شبکه ، آتش سوزی در ایستگاه ، سیل و زلزله برگزار می کند تا علاوه بر سنجش آمادگی […]

 

 

به گزارش خبرنمابه نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر رییس اداره گاز شهر ریز گفت : شرکت گاز استان بوشهر هر ساله با اعلام برنامه زمانبندی مانورهای مختلف در زمینه های ، شکستگی شبکه ، آتش سوزی در ایستگاه ، سیل و زلزله برگزار می کند تا علاوه بر سنجش آمادگی و مهارت نیروهای امدادی نقاط ضعف و قوت آنها را مشخص و نسبت به بهبود آنها اقدامات لازم را انجام دهد .

 

نوروزی گفت: در همین راستا اداره گاز ریز و انارستان نیز با همکاری یکدیگر این مانور را تدارک دیده و با همکاری نهاد ها و سازمانهای امدادی شهرستان جم، آن را اجرا و اهداف خود را محقق نمودند .

 

وی گفت: این مانور بر اساس برنامه زمانبندی مشخص ، با هدف آمادگی و سنجش مهارت و هماهنگی هرچه بیشتر نیروهای امداد گاز در مواقع بحران و مشخص نمودن نقاط ضعف و قدرت آن، برگزار شد .

 

 

رییس اداره گازشهر ریز در خصوص برگزاری این مانور گفت: اجرای این مانور با رعایت دستورالعمل ها و شیوه نامه های بهداشتی و در یک سناریوی از پیش تعیین شده انجام شد و در پایان این مانور توسط رئیس ناحیه و بخشدار بخش ریز به پایان رسید و اهداف مشخص شده محقق گردید .