“علیرضا اتابک” در رابطه با جزئیات این حادثه در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه در این حادثه که عصر روز پنجشنبه ۲۱ فروردین ماه ۹۹ رخ داده تونل ریزش نکرده است، افزود: ریزش کوه باعث مسدود شدن دهنه تونل شده و خوشبختانه خسارت و تلفات انسانی نداشت. وی بیان کرد: تونل […]

“علیرضا اتابک” در رابطه با جزئیات این حادثه در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه در این حادثه که عصر روز پنجشنبه ۲۱ فروردین ماه ۹۹ رخ داده تونل ریزش نکرده است، افزود: ریزش کوه باعث مسدود شدن دهنه تونل شده و خوشبختانه خسارت و تلفات انسانی نداشت.
وی بیان کرد: تونل و مجموعه کارگاه خسارتی ندیده اند بلکه این ریزش باعث مسدود شدن دهنه تونل شده است.

انتهای پیام