به گزارش خبرنما ،عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر در بررسی روند اجرای پروژه آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر نقش این پروژه در حل مشکلات آب شرب بوشهر را مهم دانست و اظهار داشت: پروژه آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی با مشارکت بخش خصوصی در حال اجرا است که تسریع در روند اجرای آن مورد تاکید است. […]

 

به گزارش خبرنما ،عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر در بررسی روند اجرای پروژه آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر نقش این پروژه در حل مشکلات آب شرب بوشهر را مهم دانست و اظهار داشت: پروژه آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی با مشارکت بخش خصوصی در حال اجرا است که تسریع در روند اجرای آن مورد تاکید است.

وی، با بیان اینکه حل مشکلات آب آشامیدنی استان بوشهر در اولویت برنامه‌ها قرار دارد تاکید کرد: در این راستا برنامه‌ها و طرح‌های مهمی تدوین و عملیاتی شده که اجرای پروژه آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر از آن جمله است.

استاندار بوشهر روند اجرای این پروژه را مطلوب دانست و با قدردانی از تلاش شرکت آب و فاضلاب بیان کرد: بر اساس برنامه‌زمان‌بندی فاز نخست این پروژه با ظرفیت ۱۰ هزار مترمکعب وارد مدار تولید می‌شود که تکمیل آن مشکل تامین آب شرب بوشهر برطرف می‌کند.

پیشرفت فیزیکی پروژه آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر ۵۰ درصد است که بر اساس برنامه زمان‌بندی ۳۰ درصد ظرفیت آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر فصل بهار وارد مدار تولید می‌شود.

همچنین پیشرفت فیزیکی فاز نخست آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر ۸۰ درصد است.

تاکنون برای اجرای پروژه آب‌شیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است