به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری برنا به نقل از صدا وسیما، رسانه های فارسی زبان روایت های یکدیگر را در باره چگونگی دستگیری زم تکذیب کردند.  

به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری برنا به نقل از صدا وسیما، رسانه های فارسی زبان روایت های یکدیگر را در باره چگونگی دستگیری زم تکذیب کردند.