در ۲۱خرداد «هشتگ» رئیسی و همتی به ترتیب در جایگاه اول و دوم تلگرام و اینستاگرام قرار دارند. بیشترین تولید محتوا در توییتر پس از رئیسی پیرامون «هشتگ» جلیلی بوده. وی همچنین درتلگرام و اینستاگرام در جایگاه سوم قرار دارد. این آمار‌ها در حالی است که تعداد ستاد‌ها و تبلیغات و سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های ابراهیم […]

در ۲۱خرداد «هشتگ» رئیسی و همتی به ترتیب در جایگاه اول و دوم تلگرام و اینستاگرام قرار دارند.

بیشترین تولید محتوا در توییتر پس از رئیسی پیرامون «هشتگ» جلیلی بوده. وی همچنین درتلگرام و اینستاگرام در جایگاه سوم قرار دارد.

این آمار‌ها در حالی است که تعداد ستاد‌ها و تبلیغات و سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های ابراهیم رئیسی چند برابر عبدالناصر همتی بوده که به نوعی به بودجه‌های ستاد‌ها نیز مرتبط است.