علی ربیعی در توییتر نوشت: در وانفسای کشاکش سیاسی و ارائه تصویری یکسره منفی در مقابل مردم، ‎پیروزی تیم ملی فوتبال شیرینی مضاعف دارد.این روزها،  هر کدام از ما باید به سهم خود موفقیت‌هایی خلق کنیم.پیروزی و ‎امید نیاز جامعه امروز ماست.تبریک به همه ایرانیان

علی ربیعی در توییتر نوشت:

در وانفسای کشاکش سیاسی و ارائه تصویری یکسره منفی در مقابل مردم، ‎پیروزی تیم ملی فوتبال شیرینی مضاعف دارد.
این روزها،  هر کدام از ما باید به سهم خود موفقیت‌هایی خلق کنیم.
پیروزی و ‎امید نیاز جامعه امروز ماست.
تبریک به همه ایرانیان