به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف و دیوید زالکالیانی در این گفت و گو تلفنی همچنین آخرین تحولات روابط دو جانبه را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف و دیوید زالکالیانی در این گفت و گو تلفنی همچنین آخرین تحولات روابط دو جانبه را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.