دکتر علاالدین شیخی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تمام شهرهای لرستان به سیستم آسایار مجهز شدند. وی با بیان اینکه با راه‌اندازی این سامانه فرم‌های کاغذی حذف و فعالیت‌های اورژانس پیش بیمارستانی به صورت الکترونیک ثبت ونگهداری می‌شود، اضافه کرد: هنگام تماس،  فرد مددجو با نیروهای اورژانس، آدرس محل برای اورژانس ارسال می شود و پس از تاییدفرد،  نیروهای اورژانس به آنجا اعزام خواهند شد. شیخی افزود: دسترسی به آمار و اطلاعات این سیستم سبب می‌شود دسترسی به آمار و اطلاعات اورژانس تسهیل و فرصتی فراهممی‌شود تا با بهره‌گیری به موقع از آمار و اطلاعات برنامه موثری برای ارتقا سیستم تدوین شود. رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی لرستان همچنین از راه‌اندازی مرکز پایش و نظارت مراقبت‌های پزشکی(mcmc)در استان خبرداد و بابیان اینکه با استفاده از این مرکز تخت‌های خالی بیمارستانهای استان رصد می‌شود که فرد بیمار یا حادثه دیده را به کدام بیمارستانانتقال دهیم،  گفت: البته راه‌اندازی مرکز مذکور بخاطرکرونا ویروس دچار وقفه شده است. وی بیان کرد: ۹۰ درصد کارها برای راه‌اندازی این مرکز انجام و یک میلیارد تومان اعتبار برای راه‌اندازی آسایار و مرکز پایش و نظارتمراقبت‌های پزشکی در استان هزینه شده است.   شیخی عنوان کرد: پس از شکست کرونا ویروس مرکز مذکور راه‌اندازی خواهد شد. انتهای پیام

دکتر علاالدین شیخی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تمام شهرهای لرستان به سیستم آسایار مجهز شدند.

وی با بیان اینکه با راه‌اندازی این سامانه فرم‌های کاغذی حذف و فعالیت‌های اورژانس پیش بیمارستانی به صورت الکترونیک ثبت ونگهداری می‌شود، اضافه کرد: هنگام تماس،  فرد مددجو با نیروهای اورژانس، آدرس محل برای اورژانس ارسال می شود و پس از تاییدفرد،  نیروهای اورژانس به آنجا اعزام خواهند شد.

شیخی افزود: دسترسی به آمار و اطلاعات این سیستم سبب می‌شود دسترسی به آمار و اطلاعات اورژانس تسهیل و فرصتی فراهممی‌شود تا با بهره‌گیری به موقع از آمار و اطلاعات برنامه موثری برای ارتقا سیستم تدوین شود.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی لرستان همچنین از راه‌اندازی مرکز پایش و نظارت مراقبت‌های پزشکی(mcmc)در استان خبرداد و بابیان اینکه با استفاده از این مرکز تخت‌های خالی بیمارستانهای استان رصد می‌شود که فرد بیمار یا حادثه دیده را به کدام بیمارستانانتقال دهیم،  گفت: البته راه‌اندازی مرکز مذکور بخاطرکرونا ویروس دچار وقفه شده است.

وی بیان کرد: ۹۰ درصد کارها برای راه‌اندازی این مرکز انجام و یک میلیارد تومان اعتبار برای راه‌اندازی آسایار و مرکز پایش و نظارتمراقبت‌های پزشکی در استان هزینه شده است.  

شیخی عنوان کرد: پس از شکست کرونا ویروس مرکز مذکور راه‌اندازی خواهد شد.

انتهای پیام