غلامرضا کریمی در اظهار کرد وگو با ایسنا،  از صادر کردن مجوز ایجاد ۱۵ مدرسه غیردولتی در خارج از کشور اطلاع داد و اظهار کرد: عده ای درخواست ها برای راه اندازی مدرسه ها غیردولتی دریافت نمودیم که برای حدود ۱۵ مورد مجوز صادر گردید. وی اضافه کرد: ایجاد و اداره یک مدرسه در خارج […]

غلامرضا کریمی در اظهار کرد وگو با ایسنا،  از صادر کردن مجوز ایجاد ۱۵ مدرسه غیردولتی در خارج از کشور اطلاع داد و اظهار کرد: عده ای درخواست ها برای راه اندازی مدرسه ها غیردولتی دریافت نمودیم که برای حدود ۱۵ مورد مجوز صادر گردید.

وی اضافه کرد: ایجاد و اداره یک مدرسه در خارج از کشور کار بسیار دشواری هست و باید سازگاری های مخصوص با دولت میزبان صورت گیرد و استانداردهایی مراعات گردد.

ریاست مرکز امور بین الملل و مدرسه ها خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: عمده این مدرسه ها در ترکیه، گرجستان، عمان، آلمان و آذربایجان می باشند.

کریمی علاوه بر این با بیان اینکه به منظور کاهش هزینه ها در سال تحصیلی جاری به دنبال شرایط اقتصادی موخر شمار معلمان اعزامی به خارج از کشور را کاهش دادیم اظهار کرد: به منظور جبران کم بودن از نیروهای محلی و دانشجوهای ایرانی خارج از کشور که ناچار نبودیم حقوق ارزی به آنان بپردازیم، استفاده کردیم و قسمتی از معلمان ارزبگیر به ایران برگشتند.

ریاست مرکز امور بین الملل و مدرسه ها خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش در مورد وضع بودجه ای مرکز نیز اظهار کرد: مدتی قبل معاون اول ریاست جمهور از سازمان مدیریت و برنامه خواسته بود تا تامین ریالی نهادهایی که بودجه ارزی دارند متناسب با نرخ ارز تامین گردد که جلساتی در این مورد برای تعیین ارقام و ارقام ذی ربط برگزار شده هست.

انتهای پیام