طی حکمی رئیس ستاد مردمی جبهه همبستگی ملی نیروهای انقلاب اسلامی(همنا ) آیت الله رئیسی در شهرستان بویراحمد منصوب شد+حکم طی حکمی توسط مرتضی طلایی رئیس ستاد مردمی جبهه همنا کشور ، مهدی علیزاده به عنوان رئیس ستاد مردمی جبهه همبستگی ملی نیروهای انقلاب اسلامی(همنا)  حضرت حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم رئیسی در شهرستان بویراحمد […]

طی حکمی رئیس ستاد مردمی جبهه همبستگی ملی نیروهای انقلاب اسلامی(همنا ) آیت الله رئیسی در شهرستان بویراحمد منصوب شد+حکم

طی حکمی توسط مرتضی طلایی رئیس ستاد مردمی جبهه همنا کشور ، مهدی علیزاده به عنوان رئیس ستاد مردمی جبهه همبستگی ملی نیروهای انقلاب اسلامی(همنا)  حضرت حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم رئیسی در شهرستان بویراحمد منصوب شد.

 

در بخشی از این حکم آمده است :

 

جناب آقای مهدی علیزاده

با سلام و تحیات و صلوات بر محمد و آل محمد

 

احتراما؛ با عنایت به سوابق ، تجارب ارزشمند شایستگی ها و توانمندی های جنالعالی ،به موجب این حکم به عنوان رئیس ستاد مردمی جبهه همبستگی ملی نیروهای انقلاب اسلامی(همنا) در شهرستان بویراحمد،منصوب می شوید.

امید است با اتخاذ سه رویکرد ایمان ، تدبیر و بصیرت انتخاباتی سالم و مردمی را ساماندهی نمائید.

 

مرتضی طلایی

رئیس ستاد مردمی جبهه همنا

حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم رئیسی